UNIJNE

Proces integracji z Unią Europejską, zmiany prawne, nowe okresy programowania i mnogość programów stwarzają niepowtarzalną szansę dofinansowania dla przedsiębiorców. Ze względu na złożoność procedur i konieczność coraz większej specjalizacji kadry w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i zarządzania projektami dofinansowanymi, proponujemy szkolenia z zakresu:

Ponadto oferujemy szkolenia tematyczne omawiające w całości poszczególne programy operacyjne, zarówno centralne, jak i regionalne.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem szczegółowej oferty szkoleń wewnętrznych Eurofinance Training, prosimy o wypełnienie poniższego formularza >>.