Proponowany zakres tematyczny szkoleń:

1. Prawne

2. Finansowe

3. Menedżerskie

4. Sprzedażowe

5. Środowiskowe

6. Unijne

7. Informatyczne

8. Kadrowe

9. Branżowe

10. Banki i instytucje finansowe

11. Administracja publiczna

12. Indywidualne projekty 

13. Akademia handlu zagranicznego – tematyka