ŚRODOWISKOWE

Nowe uregulowania prawne w dziedzinie ochrony środowiska, wymuszają konieczność uzyskania wiedzy oraz jej praktycznego zastosowania w celu spełnienia norm i dostosowania do wymogów UE. Lepiej zapobiegać ewentualnym problemom niż usuwać wynikające z nich szkody oraz ponosić koszty kar środowiskowych.

Do proponowanych szkoleń należą:

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem szczegółowej oferty szkoleń wewnętrznych Eurofinance Training, prosimy o wypełnienie poniższego formularza >>.