JAK USTALIĆ CENĘ EKSPORTOWĄ – 27.05.2019
ZARZĄDZANIE SOBĄ  W CZASIE – 05.06.2019
MODELE BIZNESOWE INTERNACJONALIZACJI – 18.06.2019 
FORMULARZSZKOLENIA BEZPŁATNE