KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH – NOWA EDYCJA

wrzesień-grudzień 2018 r., WARSZAWA