PODMIOTY INSTYTUCJONALNE

Ze względu na posiadane doświadczenie w realizacji projektów, dofinansowanych z funduszy krajowych oraz funduszy UE, proponujemy Państwu: