KONTAKT
 

Eurofinance Training Sp. z o.o.

ul. Smolna 11 lok.15

00-375 Warszawa

tel.: +48 22 830 13 40

tel. kom.: +48 609 124 124

fax.: +48 22 692 49 67

e-mail: szkolenia@efszkolenia.pl

http://www.efszkolenia.pl

Numer Rachunku Bankowego: Alior Bank SA  05 2490 0005 0000 4520 3934 5360

Sąd Rejonowy dla M St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000010554

NIP: 521-31-50-720

REGON: 017302140

Kapitał zakładowy 50.000 zł