HARMONOGRAM SZKOLEŃ 2018
 

SPOTKANIA DLA EKSPORTERÓW – wrzesień – listopad 2018, ŁÓDŹ

1. Skuteczna strategia eksportowa przedsiębiorstwa – 27.09.2018 – szkolenie zrealizowane

2. Warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne oraz prawidłowe zawieranie transakcji handlowych, różnice kulturowe – 23.10.2018 

3. Źródła finansowania działalnosci eksportowej z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020 – 27.11.2018 

                                                                  zaproszenie     program       formularz zgłoszenia 

 

SPOTKANIA DLA EKSPORTERÓW – WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE 

                                                                        zaproszenie           formularz zgłoszenia 

1. Logistyka w handlu międzynarodowym – 30.10.2018, Goleniów – program

2. Nowoczesne techniki sprzedaży w eksporcie – 14.11.2018, Barlinek 

 

SPOTKANIA DLA EKSPORTERÓW – WOJ. LUBUSKIE

                                                                 zaproszenie           formularz zgłoszenia 

1. Rynek skandynawski – rozwój działalności eksportowej – 29.10.2018, Gorzów Wlkp. – program

2. Rynek niemiecki – szansą dla lubuskich eksporterów – 30.10.2018, Zielona Góra – program 

3. Rynek Chin – 15.11.2018, Gorzów Wlkp.

4. Rynek Wielkiej Brytanii – 16.11.2018, Zielona Góra 

5. Rynek Francji – 29.11.2018, Zielona Góra

6. Rynek Hiszpanii – 06.12.2018, Zielona Góra