HARMONOGRAM SZKOLEŃ 2018
 

KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ORGANÓW NADZORCZYCH – wrzesień – grudzień 2018 r. 

                                                          program kursu       formularz zgłoszenia 

 

ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA

                            12-13.04.2018 r. WARSZAWA  zaproszenie oraz formularz zgłoszenia