Eurofinance Training świadczy usługi w zakresie organizacji m.in.:

Oferujemy kompleksowe systemy edukacyjne, które sprzyjają efektywnemu wykorzystaniu budżetu szkoleniowego firmy. W przypadku szkoleń wewnętrznych mają one charakter ścieżki kształcenia personelu, dostosowanej do fundamentalnych potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. Szkolenia obejmują dziewięć głównych zakresów tematycznych: prawne, finansowe, menedżerskie, sprzedażowe, środowiskowe, unijne, eksportowe, informatyczne oraz kadrowe.


Dlaczego nasza firma?


W ramach współpracy, w zakresie szkoleń wewnętrznych zapewniamy:


EUROFINANCE TRAINING wyróżnia: 


Posiadane CERTYFIKATY I AKREDYTACJE: